این کتاب توسط مصطفی فرهدانی نوشته شده با نام ۵ کلید موفقیت در کشتی که خلاصه ای از کتاب رو در پایین مطالعه می کنید
هدف این کتاب این است که درک کاملی از پنج مفهوم اصلی کشتی (1- تکنیک، 2- تاکتیک، 3- آمادگی جسمانی، 4- آمادگی ذهنی، 5- مدیریت زندگی ورزشی) در اختیار خواننده قرار دهد، اما نه در شکل تحمیل و پیشنهاد، مانند سایر نشریات.
این کتاب تهیه شده است تا خواننده بتواند پنج اصل اساسی کشتی را درک کند. او ممکن است بر اساس نیازها و پتانسیل خود، نقاط قوت و ضعف کشتی خود را بشناسد و آنها را بهبود بخشد، همچنین سرعت و کیفیت یادگیری را بهبود دهد. از آنجایی که افراد از بسیاری جهات با هم تفاوت دارند، همه می خواهند تفسیر خود را از رشد و موفقیت داشته باشند. شرایط و نیازهای کشتی گیران به ما می آموزد که برای رسیدن به موفقیت از چه رویکردهایی استفاده کنیم. تشخيص صحيح و راهكارهاي منطقي و مديريت شايسته ضامن موفقيت ما در كشتي است نه تمرينات پر استرس و فشرده.
میزان و کمیت بهره وری حاصل از این پنج عامل (تکنیک، تاکتیک، آمادگی جسمانی، آمادگی ذهنی و مدیریت زندگی ورزشی) تعیین کننده رتبه و سکوی کشتی گیر در مسابقات است نه نام و شهرت کشتی گیر. تکنیک: در اول فصل، ما در مورد فنون کشتی صحبت خواهیم کرد، اما هدف ما در این فصل آموزش آنها نیست. درعوض، ما به بیومکانیک تکنیک ها و تاثیرات آنها نگاه می کنیم تا درک بهتر و کامل تری از تکنیکی که تمرین می کنید داشته باشید. اجزایی که در توسعه تکنیک ها و امتیازات کشتی نقش دارند را درک خواهید کرد.
بیومکانیک می تواند اسرار تمام تکنیک ها را باز کند. با درک آنها می توانید سرعت و کیفیت تکنیک های یادگیری خود را بهبود بخشید و خلاق تر شوید.
این فصل به شما در مورد کمیت های برداری در فیزیک، که منشاء و پایه امتیازات کشتی هستند، آموزش می دهد. تاکتیک ها: خوانندگان در این فصل معنای واقعی تاکتیک ها را خواهند آموخت.
اگر از هوش و ذهن خود استفاده کنید، یک کشتی گیر تاکتیکی خواهید شد.
کارت برنده مسابقات بزرگ تاکتیک است. آمادگی ذهنی: ما در این فصل به طور کامل با ذهن آشنا خواهیم شد. توصیه های گذرا و موقت روانشناسان را نادیده می گیریم زیرا احساس می کنیم که بسیاری از تغییرات ذهنی بین افراد را نمی توان با چند توصیه کنترل کرد. ما قصد داریم توضیح دهیم که ذهن چگونه تصمیم می گیرد.
همچنین با فیلترهای ذهنی تعیین کننده موفقیت یا شکست ما آشنا خواهید شد. آمادگی بدنی: در این فصل به اندام های داخلی بدن و سیستم های تولید انرژی و آزمایش ها و عوامل موثر در عملکرد فیزیکی عالی می پردازیم. مدیریت زمان کلید اصلی دستیابی به حداکثر عملکرد بدنی است. مدیریت زندگی ورزشی: در این فصل با جامعه شناسی آشنا می شوید که عنصری ضروری برای موفقیت یک ورزشکار است زیرا ورزشکار بخشی از جامعه ای است که بدون شک اثرات آن را دریافت می کند. محیطی که گاهی می تواند خطرناک باشد و ورزشکار را از اهدافش دور کند. ورزشکار با درک مدیریت زندگی ورزشی می تواند خود را اداره کند و خطرات اجتماعی را مدیریت نماید.