این کتاب توسط کبری کلائی نوشته شده با نام آلودگی هوا در چین و آمریکا: در چارچوب حقوق بین‌الملل با تأکید بر توافقنامه پاریس در سال 2015 که خلاصه ای از کتاب رو در پایین مطالعه می کنید
هدف این کتاب بررسی آلودگی هوا در چین و آمریکا با توجه به قوانین بین المللی با تاکید بر توافقنامه پاریس در سال 2015 است. امنیت محیطی مؤلفه اصلی امنیت ملی و انسانی است. تعداد فزاینده ای از کشفیات نشان می دهد که آلودگی هوا در چین و آمریکا با رشد اقتصادی و صنعتی در این کشورها افزایش یافته است. سیاست دولت چین از آن زمان به بعد تصفیه هوا بوده است تا شهروندان از هوای پاک و بدون آلودگی لذت ببرند. همچنین تحقیقات در این زمینه حاکی از آن است که اقدامات انجام شده تا حد زیادی موثر بوده است، اما این موضوع را به طور کامل حل نکرده است. با این وجود، در نتیجه همه این ابتکارات، به نظر می رسد که توافق پاریس نقش مهمی در کنترل آلودگی هوا، به طور کلی در مقیاس جهانی، و به ویژه در چین و آمریکا داشته است. به نظر می رسد با توجه به توافقنامه پاریس، این تعهدات به رفع موانع قانونی کنونی و به طور کلی، زمینه برای همکاری بین کشورها کمک کند. به طور کلی خروج آمریکا از معاهده پاریس احتمال دستیابی به اهداف این معاهده را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد و حتی ممکن است این اهداف را غیرقابل تحقق جلوه دهد. این عقب نشینی سلطه جهانی آب و هوا را تحت الشعاع قرار می دهد و روند همکاری جهانی در موضوع آب و هوا را مختل می کند. از جمله اهدافی که این کنفرانس دنبال می کند، این است که علاوه بر ایجاد رژیم جدیدی برای کاهش گازهای گلخانه ای در جهان، به طور منظم تعهدات جدیدی برای انتشار گازهای گلخانه ای برای هر یک از کشورها ایجاد و تقویت شود. چین به واکنش به تغییرات اقلیمی ادامه خواهد داد و به طور کامل به تعهدات خود احترام می گذارد. خروج آمریکا از توافقنامه پاریس هم چالش و هم فرصت برای چین است. بنابر G2، چین – اروپا رهبری جدیدی برای اقدامات جهانی آب و هوایی تشکیل نخواهد داد. همکاری C5 جایگزین بهتری است. C5 به طور موثر شکاف ناشی از خروج ایالات متحده را پر می کند. پیامدهای خروج آمریکا از معاهده پاریس و توافق جهانی در موضوع آب و هوا به قدری عمیق است که گسترش دهندگان اصلی باید همکاری و واکنش نشان دهند. این همکاری جدید باید جهانی باشد و کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را گرد هم آورد. همکاری C5 همکاری بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را تسهیل می کند. با توجه به این واقعیت که رهبری جهانی فراتر از ظرفیت و سطح توسعه چین است، رهبری مشترک بهتر از حاکمیت یک کشور عمل می کند و ما پیشنهاد می کنیم که چین کنفرانس همکاری C5 را تشکیل دهد. ما باید تاکید کنیم که قرار نیست آمریکا عقب نشینی کند